Theo BHXH Việt Nam, các hệ thống thông tin của ngành BHXH đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hiện tại, hệ thống thông tin của ngành đang quản lý trên 20.000 tài khoản công chức viên chức (CCVC) của gần 1.500 đơn vị thuộc ngành; khoảng 12.000 cơ sở khám chữa bệnh BHYT; hơn 50.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công...

Hội nghị này là dịp để các cấp, các ngành, BHXH các tỉnh, thành phố, trong đó có BHXH CAND, cùng trao đổi, thống nhất bảo đảm tốt hơn công tác ATTT trong ngành BHXH, tiếp tục hoàn thiện, học hỏi, ứng dụng và thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTT trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cho biết: Hội nghị lần này là cơ hội để CCVC được cập nhật tình hình, phương thức phòng chống tấn công mạng, đảm bảo ATTT mạng, cập nhật các kỹ năng, kiến thức của mình vào giải quyết những tình huống, sẵn sàng ứng cứu các sự cố do tấn công mạng gây ra đối với hạ tầng thông tin do đơn vị quản lý.

Đồng thời, là cơ hội để các đơn vị cùng trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị chuyên trách về ATTT mạng tại BHXH tỉnh, thành phố với Trung tâm công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) và với các đơn vị với nhau, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng trước các cuộc tấn công mạng, bảo vệ hệ thống mạng, hạ tầng thông tin; nâng cao ý thức, trình độ cho cán bộ kỹ thuật cũng như CCVC trong ngành BHXH về ATTT mạng...

Hiếu Quỳnh