Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó đáng chú ý là thời gian bình quân tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho khách hàng trung áp chỉ còn 5,05 ngày, giảm 1,95 ngày so với quy định. 

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVNNPC trong tháng 2-2018, tạo tiền đề quan trọng để Tổng công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Cụ thể, trong tháng 2-2018 EVNNPC đã thực hiện nhắn 12,95 triệu lượt thông báo tới khách hàng, tăng 2,37 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 374 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 5,05 ngày, giảm 1,95 ngày so với quy định. EVNNPC cho biết trong tháng 2, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty ước thực hiện trên 4,4 tỷ kWh, tăng 14,39% so với cùng kỳ, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 61,1% tăng 17,37%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 31,27% tăng 4%.  

Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 9,3 tỷ kWh, tăng 16,26% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 14,6% kế hoạch cả năm. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 65% và tăng 20,34% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 29,08% và tăng 7,49%.

Cùng với đó, Tổng công ty đã thực hiện đóng điện, đưa vào vận hành một số công trình đường dây và trạm biến áp 110kV như: đóng điện dự án hoàn thiện sơ đồ tại TBA 110kV Yên Bái, đóng điện đường dây và các TBA 110kV Tân Quang, Nguyên Giáp, Đồng Văn 3 và phát điện nhà máy thủy điện Nậm Toóng… cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Nguyễn Thành