Đạt 65,1% kế hoạch năm; tiếp nhận vào cai nghiện bắt buộc cho 598 người, đạt 85,4%; trợ giúp cho 13.636 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đạt 99,1%...

Công tác hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo được triển khai sôi nổi, rộng khắp với 3.746/4.341 hộ đã khởi công xây dựng, sửa chữa, đạt 86,3%...

Đặc biệt, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố đã vận động được gần 22 tỷ đồng, đạt 109,9% kế hoạch năm.

Dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã biểu dương gần 30 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, trong đó có 80% là người lao động trực tiếp, đồng thời phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

Hải Châu