Thông tin từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ-TB&XH), kết quả vận động từ đầu năm 2015 đến nay đã đạt gần 30 tỷ đồng, trong đó hơn 24 tỷ đồng là tiền mặt và hơn 5 tỷ đồng là hiện vật, đã triển khai các chương trình, dự án tại 63 tỉnh, thành phố, hỗ trợ cho 83.951 em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, với tổng kinh phí gần 43 tỷ đồng.

Mặc dù năm 2015, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế, nguồn lực để thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp cũng giảm theo, nhưng kết quả vận động vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2016, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu đạt 70 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 52.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước.

P.H.