Qua 4 năm triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TT về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, các địa phương và ngành chức năng đã được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng chế độ, chính sách, thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến, đến nay, 74.295 trường hợp thanh niên xung phong và thân nhân đã được giải quyết chế độ, trong đó 8.700 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 49.747 người hưởng trợ cấp một lần, 15.848 thân nhân thanh niên xung phong hưởng trợ cấp một lần…

Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho các gia đình cựu thành niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên vay vốn sản xuất.

PV