Ngoài ra, đang triển khai xây mới nhà cho 2.334 hộ và sửa chữa, cải tạo cho 4.453 hộ. Tính đến nay, tổng số hộ đã và đang thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở là 123.754 hộ, vượt 43.754 hộ so với kế hoạch ban đầu là 80.000 hộ.

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22 giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 299.920 hộ gia đình có công với cách mạng còn lại theo số liệu mà các địa phương đã báo cáo (trong đó bao gồm 18.833 hộ đề nghị bổ sung thêm) trong 2 năm 2017- 2018.

P.H