Tại 2 công ty trên, tuyên truyền viên của Phòng CSGT Công an tỉnh Long An tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tình hình TNGT; tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt… 

Cảnh sát giao thông tuyên truyền Luật Giao thông cho công nhân ở Công ty Thuận Phương.

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về giao thông đường bộ, kết hợp thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông cho công nhân nắm vững chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần làm giảm tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Thúy Phượng