Ngày 31-7, Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã ký tiếp Biên bản Thảo luận (R/D) dự án “Tăng cường hoạt động đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” tại Hà Nội.

Theo tin từ JICA, đây là giai đoạn 2 của dự án được thực hiện dựa trên cơ sở tưng cường chức năng của đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em sẵn có tại Hà Nội, An Giang và Hà Giang. Giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2012-2016 và trong giai đoạn 2 thì tổng đài kết nối tại An Giang và một tổng đài mới được thành lập tại thành phố Đà Nẵng sẽ được nâng cấp thành tổng đài vùng để cùng với tổng tài trung tâm đặt tại Hà Nội tạo thành một hệ thống hỗ trợ tư vấn toàn diện Bắc-Trung-Nam cho các nạn nhân bị mua bán.

Đặc biệt, các tư vấn viên tại ba tổng đài sẽ do Bộ LĐTBXH trực tiếp  quản lý và đào tạo nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng tư vấn và dịch vụ hỗ trợ. Việc số điện thoại đường dây nóng 18001567 chính thức được thông báo rộng khắp toàn quốc sẽ giúp tăng cường hiệu quả hoạt động dự án.

Từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 10-2013 đến nay, đường dây nóng phòng, chống mua bán người 18001567  đã tiếp nhận gần 10.000 cuộc gọi, trongđó 232 cuộc gọi đã được kết nối chuyển tuyến cho lực lượng công an và các bên liên quan, giải cứu được 92 nạn nhân.

Sự kiệnký R/D Dự án “Tăng cường hoạt động đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” được kỳ vọng là một bước tiến mới đóng góp vào thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

H.Chi