Cụ thể, vào lúc 15 giờ 23 phút, một trận động đất có độ lớn 3,5 độ richter đã xuất hiện tại khu vực có toạ độ 16.218 độ vĩ Bắc, 107.345 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Chỉ 4 tiếng sau, một trận động đất 3,2 độ richter khác lại xuất hiện ở vị trí có toạ độ 16.230 độ vĩ Bắc, 107.281 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Tiếp đó, vào lúc 20 giờ 34 phút, ở khu vực có toạ độ 16.226 độ vĩ Bắc,107.208 độ kinh Đông lại xảy ra một trận động đất 2,5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km.

Cả 3 trận động đất đều xảy ra ở huyện A Lưới 

Theo nhận định, đây đều là những trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang theo dõi diễn biến của những trận động đất này. 


K. Vy