Ngày 10-5, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông Tiền khu vực ấp Bình Hòa (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình), với chiều dài 390m. 

Trong đó, điểm đầu từ Mương Cả Lách về phía Cầu Phong Mỹ 60m, điểm cuối từ Mương Cả Lách về phía Cầu Phong Mỹ 450m.

Sạt lở diễn biến phức tạp tại huyện Thanh Bình. 

Tổng cộng phạm vi công bố tình trạng khẩn cấp (trước đó, vào ngày 28-4) là 600m. Điểm đầu từ Mương Cả Lách về phía Chợ Bình Thành là 150m, điểm cuối từ Mương Cả Lách về phía Cầu Phong Mỹ 450m.

UBND huyện Thanh Bình Sở NN-PTNT, Sở GTVT Đồng Tháp thực hiện nghiêm các biện pháp cứu hộ và tăng cường bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực đang bị sự cố sạt lở. Trước đó, Đồng Tháp cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ 82 tỷ đồng để khắc phục sạt lở. 

Văn Vĩnh