Nền nhiệt tiếp tục giảm với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-16 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Từ ngày 21-1, vùng núi sẽ xảy ra rét đậm. Theo dự báo, đợt rét này không kéo dài. Tới ngày 23-1, miền Bắc sẽ tăng nhiệt, trời ấm áp dần.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.

K.Vy