Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin về việc một lượng lớn cá, trong đó có nhiều loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã được phóng sinh xuống sông Hồng. 

Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, chủng loại và khối lượng cá được phóng sinh. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai công tác nghiệp vụ để xác định rõ các thông tin liên quan đến vụ việc nêu trên và xử lý theo quy định đối với trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật.

Theo các quy định hiện hành, việc phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại là hành vi vi phạm pháp luật.

K. Vy