Đây là phương án xử lý tình huống cháy, nổ phức tạp, quy mô lớn. Buổi diễn tập có sự phối hợp của nhiều lực lượng, huy động sự tham gia của gần 300 cán bộ chiến sỹ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định; một số đơn vị thuộc Công an, Đài Phát thanh - Truyền hình, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Về phương tiện phục vụ diễn tập gồm 3 xe chỉ huy, 15 xe chữa cháy, 4 xe thang, 1 xe CNCH, 2 xe cứu thương, 10 xe chở lực lượng phương tiện…

Khu vực kho LPG diễn tập sẽ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và các lực lượng chức năng.

Việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy trên thể hiện sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác PCCC, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn sự cố của lực lượng PCCC tại chỗ; đánh giá hiệu quả, tính năng tác dụng của các phương tiện chữa cháy; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, sự phối hợp và huy động lực lượng phương tiện của các cơ quan, đơn vị trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giải quyết có hiệu quả các sự cố phức tạp xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khu vực kho LPG diễn tập sẽ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và các lực lượng chức năng.

Duy Hiển