Buổi diễn tập đã diễn ra bài bản với sự tham gia phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị tổ chức. Tình huống giả định được đưa ra như do sơ ý trong quá trình sấy gỗ đã gây cháy tại cơ sở sản xuất gỗ Thành Luân, địa chỉ Lô 3, Cụm công nghiệp xã Canh Nậu. 
Người dân tham gia buổi diễn tập.

Được biết, đây là một trong những buổi diễn tập được đơn vị PCCC tổ chức thường xuyên trên địa bàn, nhất là tại các làng nghề, cơ sở sản xuất, nhà máy, công ty đóng trên địa bàn. 

Buổi diễn tập đã giúp cán bộ, chiến sĩ PCCC những kinh nghiệm, kịp thời khắc phục thiếu sót, tiếp tục hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...

Không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ PCCC nâng cao công tác tổ chức điều hành chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng tác chiến, kỹ thuật, thao tác sử dụng các trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và sự hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản tại làng nghề mà còn nhằm rút ra những kinh nghiệm, kịp thời khắc phục thiếu sót, tiếp tục hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất về người và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

T.Vy