Trong 2 năm qua, phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được triển khai, thực hiện sâu rộng trong tuổi trẻ Cụm thi đua số 11, tạo môi trường thuận lợi và động lực mạnh mẽ để mỗi đoàn viên thanh niên phát huy tốt tinh thần xung kích, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, lao động và học tập, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Với những hoạt động sáng tạo, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, phong trào đã thu hút sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân PC&CC, từng bước xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân. 

Nhiều mô hình, cách làm mới phát huy tốt hiệu quả đã được Đoàn thanh niên các đơn vị sáng tạo áp dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả; xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lập nhiều thành tích trên các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát PC&CC như Đại úy Phạm Phi Long – Cán bộ Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh, Thiếu úy Bùi Minh Quý – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai, Thượng sỹ Chử Văn Khánh – Chiến sĩ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, ...

Ban Tổ chức trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm được chỉ ra trong thời gian vừa qua, đại diện Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cảnh sát PC&CC các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 11 cần coi trọng nhiệm vụ chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên và đội dự bị tin cậy của Đảng.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động của Đoàn, nhất là ở cơ sở. Quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Cảnh sát PC&CC các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 11.

Đồng hành với thanh niên là cảm thông, chia sẻ với thanh niên, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng thanh niên, chăm lo đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, kịp thời định hướng, dìu dắt, giúp đỡ thanh niên như những người bạn tin cậy…

Thảo Vy