Theo Bộ TT&TT, việc chụp ảnh chân dung chủ thuê bao di động không mang lại ý nghĩa thực sự trong công tác quản lý.

Theo tờ trình Chính phủ về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25 của Bộ TT&TT, ngay sau khi các quy định về việc chụp ảnh, bổ sung ảnh chụp được các doanh nghiệp triển khai, người dân và các cơ quan báo chí đã có phản ứng cho rằng chụp ảnh là xâm phạm đến quyền riêng tư của người dân.

Bộ TT&TT đề xuất bỏ quy định chụp ảnh chân dung thuê bao di động. Ảnh: Bình Nguyễn - Trần Ngọc.

Việc này cũng có thể gây lộ lọt thông tin riêng và không cần thiết do tất cả các thuê bao di động đều đã có chứng minh nhân dân (CMND). Đối với các thuê bao đã có thông tin chính xác (như thuê bao trả sau) mà vẫn yêu cầu bổ sung chụp ảnh là không cần thiết...

Theo kết quả rà soát, đánh giá của Bộ TT&TT cho thấy để đảm bảo thông tin thuê bao là chính xác thì nhất thiết phải có việc đối soát giữa thông tin thuê bao do doanh nghiệp viễn thông thu thập với cơ sở dữ liệu thông tin nhân thân đáng tin cậy của cơ quan nhà nước có trách nhiệm.Tuy nhiên, hiện tại nước ta chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân điện tử để kết nối, đối soát.

Tháng 8 vừa qua, Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cũng đã tổ chức họp với các đơn vị có liên quan của Bộ Công an và được biết cơ sở dữ liệu căn cước công dân điện tử hiện mới triển khai xong ở 13 tỉnh/thành phố với khoảng 11 triệu căn cước.

Nếu tiếp tục yêu cầu các thuê bao (đặc biệt là các thuê bao đã có thông tin đầy đủ, chính xác như các thuê bao trả sau) đi bổ sung ảnh chụp (các doanh nghiệp ước tính còn khoảng 38 triệu thuê bao dạng này) sẽ lại tiếp tục gặp phản ứng và do đó, Bộ TT&TT đề xuất "thực sự cần xem xét, bãi bỏ quy định này".

Trước đó, cuối tháng 4-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49, sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Hùng Quân