Theo ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, trước tình trạng ô nhiễm môi trường của bãi rác Khánh Sơn, dự kiến sẽ đóng cửa bãi rác này vào năm 2022. Tuy nhiên, để ngăn chặn việc ô nhiễm mùi hôi và nguồn nước do rỉ rác, TP đang xây dựng hệ thống xử lý rác công suất 700m3/ngày đêm; dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động trong tháng 10-2018. Về lâu dài, TP Đà Nẵng đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý rác thải rắn theo công nghệ tiên tiến, sẽ giải quyết cơ bản lượng rác thải rắn.

Ông Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, bãi rác Khánh Sơn xử lý bằng cách chôn lấp không đảm bảo theo quy trình. Do đó, cần thực hiện nghiêm túc việc trồng cây xanh cách ly theo quy chuẩn; đồng thời TP cần có quy định chặt chẽ về thẩm định, đánh giá tác động môi trường khi xây dựng công trình, vì công tác này hầu như chỉ “làm cho có” nên về lâu dài sẽ phát sinh nhiều hệ lụy.

Hoài Thu