Theo hướng dẫn, nguyên tắc chính trong tổ chức việc tang là trang nghiêm, chu đáo, gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc, nếp sống văn minh hiện đại và hoàn cảnh gia đình người qua đời; không để xảy ra các hoạt động mê tín, dị đoan, các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; khuyến khích xóa bỏ các hủ tục, lạc hậu.

Không lợi dụng việc tang nhằm trục lợi cá nhân và cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trước pháp luật; không để gây mất đoàn kết trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm; không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự công cộng; không sử dụng công quỹ của cơ quan, đơn vị để viếng đám tang với mục đích cá nhân.

Đồng thời, cần giữ gìn sự yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn, nhất là vào ban đêm; tôn trọng các quyền tự do tín ngưỡng, phong tục tập quán; tuân thủ các quy định liên quan khác của pháp luật, thực hiện những quy định trong hương ước, quy ước của địa phương về việc tang.

Nguyễn Sơn