Sáng sớm, ông N. đến biển Hải An để tắm, một lúc sau đó, người dân xung quanh bỗng phát hiện cụ nằm gục cách bờ khoảng 5m, ở mực nước sâu chỉ 0,5m. Mặc dù, ông N. được mọi người hô hấp, sơ cứu, nhưng đã tử vong. 

Nguyên nhân được xác định là do ông bị đột quỵ.

THANH BÌNH