UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/QĐ-UBND về nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân TP. Theo đó, Hà Nội cho phép công dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm buổi làm việc nếu công dân có đề nghị, chấp hành đúng các quy định về tiếp công dân và nội quy về việc tiếp công dân, đồng thời cam kết sử dụng dữ liệu đúng quy định pháp luật. Vị trí ghi âm, chụp ảnh, quay phim được hai bên thống nhất trước buổi tiếp, đảm bảo không làm lộ bí mật người tố cáo, thông tin tài liệu tố cáo của công dân khác.

Đặc biệt, trong quá trình quay phim, chụp ảnh, ghi âm, nếu thấy công dân có hành vi, lời nói phản cảm, làm mất tập trung, mất trật tự tại trụ sở, làm gián đoạn, ảnh hưởng xấu đến buổi tiếp, thời gian tiếp công dân khác như: dí thiết bị ghi âm, ghi hình vào mặt cán bộ tiếp dân; có lời lẽ thiếu tôn trọng, xúc phạm đến cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước...; phát livestream hoặc các hình thức phát hình ảnh, âm thanh trực tiếp ra bên ngoài phòng tiếp... hoặc có khả năng làm lộ bí mật người tố cáo thì người tiếp công dân dừng buổi tiếp để nhắc nhở, chấn chỉnh đảm bảo theo quy định.

Trước đó, Hà Nội ban hành quy định công dân "không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân" gây tranh luận nhiều chiều.

 Mọi công dân đến trụ sở tiếp dân Hà Nội có quyền đề nghị cung cấp dữ liệu âm thanh, hình ảnh của buổi làm việc, nhưng phải có yêu cầu bằng văn bản (theo mẫu sẵn). Công chức Ban Tiếp công dân sẽ phải tiếp nhận văn bản đề nghị và cam kết sử dụng đúng quy định của pháp luật với hình ảnh và âm thanh được cung cấp của công dân; phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND thành phố) tiến hành trích xuất dữ liệu âm thanh, hình ảnh của buổi làm việc giữa người tiếp công dân và công dân; chuyển dữ liệu vào thẻ nhớ hoặc hộp thư hoặc thiết bị lưu trữ khác của công dân.

Văn bản cũng nêu rõ, cán bộ tiếp dân cũng sẽ phải cùng công dân kiểm tra lại dữ liệu hình ảnh, âm thanh đã được sao chép, đảm bảo đầy đủ, rõ ràng và không làm lộ bí mật của người tố cáo; Cán bộ tiếp dân cũng phải “hướng dẫn, trả lời chu đáo, tỉ mỉ đối với đề nghị khác của công dân và lưu trữ văn bản đề nghị, cam kết, biên bản nêu trên, ghi sổ tiếp công dân”. 


D.Linh