Bước đầu ghi nhận cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm. Nghi vấn từ việc xả thải của doanh nghiệp ra sông nên Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai điều tra các nguồn nước thải từ thượng nguồn sông La Ngà.

 Cũng trong ngày 21-5, Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai  đã lấy 13 mẫu nước đến Trung tâm dịch vụ phân tích môi trường TP Hồ Chí Minh để kiểm tra chỉ tiêu về môi trường kiểm nghiệm. Đồng thời lấy 4 mẫu cá gửi đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xác định nguyên nhân cá chết. 
Cá chết được người dân vớt lên bờ để tránh ô nhiễm.

Bước đầu, qua thống kê của cơ quan chức năng đến cuối giờ chiều 21-5, đã có 80 hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà thuộc hai xã Phú Ngọc và La Ngà của huyện Định Quán kê khai có 1.548 tấn cá bị chết. Trong đó, xã Phú Ngọc có 43 hộ, với 814 tấn; xã La Ngà 37, với  hộ 734 tấn.

Ngọc Sơn