Thuê bao 11 số được cấp ra thị trường từ năm 2007, tuy nhiên không nhận được hiệu ứng tốt. Phần lớn những thuê bao này được sử dụng vào việc phát tán tin nhắn rác. Theo báo cáo của các mạng di động, tỷ lệ thuê bao 11 số rời mạng cao hơn nhiều so với thuê bao 10 số.

Khi thực hiện chuyển đổi, thuê bao sẽ giữ nguyên 7 số cuối, chỉ thay đổi mã mạng. Cụ thể, các đầu số cố định 03, 04, 05, 06, 07, 08 sẽ được dùng để phát triển các thuê bao di dộng. Khi đó, các thuê bao 11 số như 016xxxxxxxx, 012xxxxxxxx, 019xxxxxxxx, 018xxxxxxxx sẽ được chuyển đổi sang 03xxxxxxxx, 04xxxxxxxx, 05xxxxxxxx. 06xxxxxxxx, 07xxxxxxxx, 08xxxxxxx. Các thuê bao 10 số có đầu số 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096 vẫn giữ nguyên.

Để thuận lợi cho người dùng, khi thực hiện chuyển đổi, nhà mạng sẽ thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng và cho phép gọi đồng thời số cũ và số mới trong vòng 60 ngày. 


H. Ly