Tại cuộc họp, đại diện Đoàn công tác liên ngành của Bộ NN&PTNN, Bộ TN&MT cho biết, đoàn đã đi lấy mẫu phân tích ở bãi biển của 4 tỉnh. Tại Hà Tĩnh, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh viện thủy sản miền Bắc (Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1) đã có kết luận: Cá chết là do “môi trường nước bị ô nhiễm, có yếu tố gây độc trong môi trường nước biển”.

Hiện nay, bước đầu có thể khẳng định cá chết là độc tố, song độc tố gì, xuất hiện độc tố từ đâu thì chưa có câu trả lời. Đại diện các tỉnh đề nghị lãnh đạo các Bộ NN&PTNN, Bộ TN&MT cần sớm có kết quả cụ thể để thông báo cho người dân. Đồng thời cần có chính sách hỗ trợ ngư dân.

Theo kết luận ban đầu, hiện tượng cá chết có thể loại bỏ nguyên nhân do dịch bệnh và nguyên nhân do môi trường nước. Bởi, các chỉ số về môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản là không có gì bất thường. 

Lam Hồng