Anh Nghĩa đem rửa sạch thì ngửi có mùi thơm nên tìm hiểu trên internet và nghi là cát lợn quý hiếm. 

Vật nghi là các lợn được hiến tặng cho nhà chùa làm từ thiện. 

Chủ lò mổ đã liên hệ với Đại đức Thích Tịnh Hòa, Trụ trì chùa Sơn An (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) thì được xác định đúng là cát lợn nên đã hiến tặng làm từ thiện. 

Đại diện nhà chùa cho biết, nếu có người mua thì nhà chùa sẽ bán và đem giúp đỡ những người nghèo ở địa phương.

Như Anh