Nhà máy nước Hạ Đình là nhà máy khai thác nước ngầm thuộc Công ty Nước sạch Hà Nội, nằm trong bán kính 500m từ tâm vụ cháy kho sản phẩm của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Tuy nhiên, các giếng của Nhà máy nước Hạ Đình đều cách xa đám cháy hàng kilomet và khai thác ở độ sâu hơn 700m; các nhà giếng đều có mái che. Khu xử lý nước của nhà máy gồm bể lắng, bể lọc, bể chứa đều có mái che, đậy nắp kín. Do vậy, tác động ảnh hưởng của vụ cháy đến Nhà máy nước Hạ Đình là rất hạn chế.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, Nhà máy nước Hạ Đình đã tổng vệ sinh môi trường sản xuất, lấy mẫu nước liên tục các ngày để Phòng Kiểm tra chất lượng thuộc Công ty Nước sạch Hà Nội phân tích các chỉ tiêu.

Qua phân tích chất lượng nước sau xử lý của nhà máy trong các ngày: 30-8, 3-9, 4-9, 5-9, kết quả cho thấy, các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh ổn định và đạt QCVN 01:2009/BYT. Đặc biệt, chỉ tiêu thủy ngân qua các ngày luôn đạt dưới ngưỡng quy chuẩn cho phép.

PV