Thời gian gần đây, do tốc độ đô thị hoá diễn ra quá nhanh, hệ thống thoát nước thải của Đà Nẵng đã xảy ra sự cố khiến nước thải chảy tràn ra bãi biển, gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị chức năng lấy mẫu tại 11 cửa xả ở khu vực phía đông và vịnh Đà Nẵng để đánh giá.

Việc quan trắc chất lượng nước biển cũng được thực hiện ở các bãi tắm: Hoà Hải, Bắc Mỹ An, Non Nước, Mỹ Khê, Phước Mỹ, Mân Thái, Thọ Quang, Móng Ngựa.

Theo đó, các chỉ tiêu môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép đối với COD, NO3-, NH4+, PO43-, coliforms và dầu mỡ (theo quy chuẩn Việt Nam 10 MT:2015/BTNMT quy định cho vùng bãi tắm và thể thao dưới nước).

K. Vy