Đến nay, tuy mùa lũ đã kết thúc nhưng nhiều hồ chứa lớn không tích đủ nước để vận hành điều tiết cấp nước cho mùa cạn. Hiện tại trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn mới chỉ có hồ Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 cơ bản tích đủ nước. 

Lượng nước còn thiếu tại các hồ chứa trên lưu vực ước tính khoảng 200 triệu m3 so với yêu cầu, trong đó hồ A Vương thiếu 140 triệu m3, hồ Sông Bung 4 thiếu 55 triệu m3.

Để đảm bảo cân đối nguồn nước cấp đủ cho hạ du trong mùa cạn, các hồ A Vương, Sông Bung 4, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 phải điều chỉnh chế độ vận hành xả nước xuống hạ du theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Theo đó, từ nay đến đầu tháng 2-2016, các hồ cần phải ưu tiên việc tích nước nhằm đảm bảo việc cấp nước cho hạ du trong thời kì sử dụng nước gia tăng. Cụ thể, các hồ A Vương, Sông Bung 4 phải điều chỉnh giảm lưu lượng xả phù hợp để nâng dần mực nước hồ, phấn đấu đến ngày 1-2-2016 đưa mực nước hồ về mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình. 

Cục quản lí tài nguyên nước sẽ phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam giám sát chặt chẽ quá trình vận hành của các hồ chứa, đảm bảo lưu lượng xả phù hợp, không gây hạn hán cho hạ du.

K. Vy