Từ 13h trưa, Công ty thủy điện Trị An cho đóng tràn, nước dưới chân đập nhanh chóng rút về phía hạ nguồn.

 Chỉ một lúc sau nước cạn dần, để lộ ra những bãi đá, bụi cây rộng cả mấy ha dưới chân đập tràn. Cùng lúc này, cả ngàn người đang chờ đợi mang theo ngư cụ chia thành nhiều nhóm lao xuống nước bắt cá. 

Người dân bắt cá dưới chân đập thủy điện Trị An.

Những người có sự chuẩn bị đầy đủ hơn thì giăng lưới ở vùng nước sâu ngay dưới chân đập, còn các nhóm quăng chài, kích điện thì chọn các vùng nước nông hơn ở phía xa chân đập. 

Chỉ khoảng 30 phút sau, hàng tạ cá mè dinh, cá ét, cá mè… được “ngư dân” mang vào bờ bán cho thương lái và người dân. Tuy nhiên, so với mọi năm, lượng cá đánh bắt được ít hơn nhiều và giá trị cũng thấp hơn. 

Theo một số người dân, khi thủy điện Trị An xả nước qua tràn, cá từ sông Đồng Nai theo con nước ngược lên thượng nguồn. Khi đến đập tràn, cá bị chặn lại dưới chân đập không thể bơi tiếp.

 Đến khi  thủy điện đóng cửa xả tràn, cá bị “mắc cạn” ở vùng nước phía dưới chân đập. Đây là thời điểm người dân trông chờ mỗi năm và coi đó như là “lộc trời”.


Ngọc Sơn