Theo những người dân nuôi cá tại làng cá bè tại hai xã Phú Ngọc và La Ngà, cá bắt đầu nổi đầu, rồi sau đó chết hàng loạt bắt đầu từ đêm 26 rạng sáng 27-2.

Ngay trong đêm đầu tiên, người nuôi cá bè đã dùng mọi biện pháp để cứu cá như thổi oxy bằng máy, kéo bè đi lên phía thượng nguồn nhưng lượng cá trong bè cũng chết từ 30 đến 50%. Có những hộ không kịp trở tay nên cá chết nổi trắng bè. Theo những người nuôi cá bè ở đây, thì nguyên nhân cá chết là do ô nhiễm nguồn nước và rất có thể là do các doanh nghiệp xả thải chưa qua xử lý ra sông.

Ước tính ban đầu, gần 70 hộ tham gia nuôi cá với tổng cộng gần 200 bè cá, thiệt hại cá chết đợt này đã lên tới hàng chục tấn.

Bảo Sơn