Do mưa lũ nên các anh đã dựng lán trại trong rừng để tránh mưa lũ và bị sạt lở núi đất đá vùi lấp. Tối 23/10, khi nước lũ rút, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện được thi thể anh Nguyễn Văn Sơn. Sau đó tiếp tục tìm kiếm được thi thể anh Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Sáng và anh Trần Văn Lý.

Được biết, anh Hạnh, anh Sáng và anh Sơn là anh em ruột trong cùng một gia đình, còn anh Lý cũng là bà con trong họ hàng. Gia đình những người này thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, sống nhờ nghề đi rừng từ nhiều năm nay.

Sông Lam