Việc triển khai đầu tư dự án này nhằm từng bước thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông TP Hà Nội đến năm 2020 của Thủ tướng, góp phần giảm ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường đô thị; tiết kiệm thời gian đi lại của người dân và giảm thiểu chi phí hoạt động của các phương tiện cá nhân...

Đến nay, theo kết quả rà soát, phân tích, đánh giá cho thấy: Dự án sẽ góp phần tích cực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội; đồng thời đây cũng là định hướng phát triển các đô thị hiện đại có tính bền vững cao, thân thiện với môi trường.

Về chất lượng, dự án là công trình cấp đặc biệt, được thi công giữa nội thành Hà Nội, vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt quan tâm đến vấn đề chất lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác vận hành sau này.

Bộ này cho biết đã thường xuyên chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt, Tư vấn giám sát, Tổng thầu và các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình, các khung tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án đã được phê duyệt.

Mặt khác, đây cũng là dự án nằm trong danh mục các công trình trọng điểm quốc gia do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, nên trong quá trình thi công, Hội đồng thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng thi công.

Theo báo cáo của Hội đồng nghiệp thu Nhà nước, các hạng mục đã thi công tại công trường đều đáp ứng các yêu cầu chất lượng đề ra, các kết quả thí nghiệm kiểm tra tại hiện trường đều đạt yêu cầu.

V.H