Đó là ốc Mặt Trăng và ốc Nón, có mùa sinh sản mạnh nhất từ tháng 3-6 âm lịch hàng năm. Các phao bảo vệ được đặt tại tiểu khu 1 của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, đoạn từ vị trí Bến Tranh đến Bến Nghè trong khu bảo tồn để phân định, chỉ giới hướng dẫn cho tàu thuyền không được khai thác thủy sản, neo đậu tàu thuyền và các hoạt động khác trong khu vực này.

Khu BTBĐ Cồn Cỏ hiện có 4.532ha, được chia thành 3 phân khu, bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu phát triển.

Thanh Bình