Hai loài ốc quý kể trên bao gồm ốc Mặt trăng và ốc Nón; chúng có mùa sinh sản mạnh nhất từ tháng 3-6 âm lịch hàng năm. Các phao bảo vệ được đặt tại tiểu khu 1 của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, đoạn từ vị trí Bến Tranh đến Bến Nghè trong khu bảo tồn để phân định, chỉ giới hướng dẫn cho tàu thuyền không được khai thác thủy sản, neo đậu tàu thuyền và các hoạt động khác trong khu vực này.

Một góc Khu BTBĐ Cồn Cỏ. Ảnh Tiến Nhất.

Khu BTBĐ Cồn Cỏ hiện có 4.532 ha, được chia thành 3 phân khu, bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu phát triển. 

Việc lắp đặt hệ thống phao dấu phân vùng kể trên sẽ giúp cho đơn vị này quản lý tốt các hoạt động neo đậu, khai thác thủy sản xung quanh khu bảo tồn.

Thanh Bình