Sáng 10-8, tin từ Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam cho biết tại huyện Núi Thành, đàn Voọc chà vá chân xám có khoảng 16 - 20 cá thể sinh sống biệt lập trên diện tích rừng tự nhiên nghèo khoảng hơn 5ha tại Hòn Dồ, xã Tam Mỹ Tây đã được phát hiện và được Chi cục Kiểm lâm theo dõi từ những năm 2000.

Để bảo tồn và phát triển đàn Voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều nhóm giải pháp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; đồng thời giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động của đàn Voọc chà vá chân xám về số lượng, vùng hoạt động, kết hợp với công tác tuần tra chống săn bắt và phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại khu vực này để quản lý bảo tồn loài và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về loài.

Voọc chà vá chân xám được phát hiện tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Theo khảo sát, tại Quảng Nam, Voọc chà vá chân xám sinh trưởng tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Phước Sơn,… với số lượng quần thể không nhiều, quần thể số lượng lớn nhất hơn 200 cá thể tập trung tại khu vực rừng Hòn Mỏ, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn (thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi).

Voọc vá chân xám hay Voọc chà vá chân xám (tên khoa học là Pygathrix cinerea) là loài đặc hữu của Việt Nam, được xếp hạng bảo vệ ở mức cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Thế giới, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
Ngọc Thi