Hiện vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Hướng đi của cơn bão.

Trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 7-6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu và giữ nguyên cường độ.

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông có mưa giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. 

Sau khi đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 13 giờ ngày 8-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

K. Vy