Hiện nay, tài sản hệ thống điện trên đảo Bạch Long Vỹ do UBND huyện Bạch Long Vỹ quản lý. Với cơ chế giá bán điện trên đảo áp dụng như giá bán điện trên đất liền hiện nay, thì khi nhu cầu điện trên đảo càng cao, hoạt động kinh doanh điện trên huyện đảo càng lỗ, phải bù ngân sách thành phố ngày càng lớn.

Do đó, nhu cầu sử dụng điện càng cao, việc bảo đảm cấp điện trên huyện đảo càng gặp nhiều khó khăn trong trường hợp UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ tiếp tục quản lý vận hành lưới điện. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu EVN tiếp nhận lưới điện và đầu tư bảo đảm cấp điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ để thuận lợi hơn khi EVN có nhiều kinh nghiệm quản lý vận hành, đặc biệt là trong điều kiện môi trường khắc nghiệt trên huyện đảo, đồng thời hiện đã có cơ chế cho phép áp dụng hạch toán phần lỗ kinh doanh trên hải đảo vào phương án giá điện chung của EVN.

V.H.