Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam nên trong ngày hôm nay (18-6), nắng nóng đã xảy ra ở một vài nơi tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 34-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Trong ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn khiến cho nắng nóng gia tăng cường độ, mở rộng khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Tại Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35-38 độ. 


K. Vy