Chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính thì chỉ số hài lòng về dịch vụ cấp Giấy đăng ký kết hôn đạt 88,7%, thấp nhất vẫn là dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có 73,5%.

Trong khi đó, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của công chức thì dịch vụ cấp Giấy đăng ký kết hôn vẫn là cao nhất với 87,2%, thấp nhất vẫn là dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 74,3%.

Ông Hùng cũng cho biết, đối với chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì dịch vụ cấp Giấy đăng ký kết hôn là 89,8%, trong khi đó, dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đạt 73,7%.

Theo đánh giá chung về chỉ số hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì dịch vụ cấp Giấy đăng ký kết hôn vẫn chiếm cao nhất 89,5%, trong khi đó đối với dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là 74,4%.

Được biết kết quả trên có được là từ việc Bộ Nội vụ triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân cả nước (SIPAS).

Theo đó, SIPAS nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước thông qua cảm nhận của người dân, tổ chức là những đối tượng đã sử dụng các dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp.

Phạm vi khảo sát là: cấp Giấy chứng minh nhân dân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy phép xây dựng nhà ở; cấp Giấy đăng ký kết hôn; cấp Giấy khai sinh; Chứng thực.

Đối tượng khảo sát là người dân, tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả đối với 06 nhóm thủ tục hành chính nói trên trong khoảng thời gian tháng 1-2014- đến 6-2015.

Địa phương được lựa chọn khảo sát là 10 tỉnh, thành phố, trong đó có 03 thành phố trực thuộc Trung ương và 7 tỉnh thành đại diện cho 7 vùng trong cả nước theo quy định của Chính phủ gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau.

 Tại 10 tỉnh, thành phố trên, chọn 36 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó mỗi thành phố chọn 5 quận và mỗi tỉnh chọn 03 huyện. Sau đó chọn 108 xã, phường, thị trấn từ 36 huyện trên để khảo sát. Tổng số phiếu điều tra là 15.120 phiếu.

Hải Châu