Phần mềm đăng ký, quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn đã được triển khai trên toàn bộ 318 xã thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định từ tháng 5 tới 9-2019.

Trong tổng số người khuyết tật đăng ký trên phần mềm, 46% người khuyết tật là phụ nữ. Khoảng 7% là trẻ em dưới 15 tuổi, 40% là người khuyết tật có độ tuổi từ 15-59, và 39% có độ tuổi từ 60-79. Trung bình, cứ 10 người khuyết tật có 8 người  khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Trong số 9.100 nạn nhân bom mìn, đa số đăng ký là nạn nhân từ các cuộc chiến tranh với độ tuổi từ 60-79 tuổi. Số lượng nạn nhân nam gấp đôi số lượng nạn nhân nữ. Hầu hết người khuyết tật và nạn nhân bom mìn đều có nhu cầu được hỗ trợ để có cuộc sống tốt hơn cả về mặt kinh tế và xã hội. Những dịch vụ hỗ trợ bao gồm: Phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, tư vấn và hỗ trợ tâm lý, vật lý trị liệu, kết nối tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề, tiếp cận trợ cấp xã hội và các chế độ chính sách khác.

Hiện phần mềm có thể giúp người dùng là các nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội quản lý nhu cầu của nạn nhân bom mìn, xây dựng kế hoạch hỗ trợ nạn nhân nhanh chóng và gửi báo cáo lên cấp quản lý dễ dàng. Ở cấp độ quản lý, cán bộ cấp huyện và tỉnh cũng có thể phê duyệt các kế hoạch hỗ trợ nạn nhân thông qua phần mềm thuận tiện và kịp thời. Phần mềm cũng cho phép các bên liên quan có thể rà soát lịch sử hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.

Với những tính năng trên, phần mềm này không chỉ đơn giản hóa quy trình hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân mà còn là một công cụ thu thập và xử lý dữ liệu hiệu quả. Phần mềm này kỳ vọng sẽ được sử dụng rộng rãi ở các tỉnh thành khác của Việt Nam nhằm hỗ trợ việc đăng ký và quản lý trường hợp người khuyết tật và nạn nhận bom mìn trên toàn quốc một cách tốt hơn.

Được biết, xây dựng phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn một hoạt động thuộc hợp phần hỗ trợ nạn nhân của dự án “Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.” Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam VNMAC và Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP Việt Nam.

Hải Châu