Ngày Đan Mạch được coi là dịp để các doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam và các công ty khác chia sẻ, quảng bá các giá trị chung. Năm nay, các giá trị được chia sẻ bao gồm lối sống lành mạnh, sức khỏe và an toàn lao động, và sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.  

Khu vực vẽ tranh thiếu nhi
Góc ẩm thực Đan Mạch
Chạy bộ kêu gọi sống lành mạnh

Tại đây, nhiều hoạt động phong phú cho cả người lớn và trẻ em đã được tổ chức, trong đó nổi bật là “Run with Maersk” - chạy bộ quanh công viên nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và môi trường, các khu vui chơi với Lego, khu vẽ tranh và các trò chơi khác dành cho các em nhỏ. Người tham dự cũng được hiểu thêm về văn hoá Đan Mạch qua khu ẩm thực Đan Mạch.

Được biết đây là lần thứ ba Ngày Đan Mạch được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện năm 2016 cũng từng thu hút khoảng gần 1.000 người tham dự. 

N.Hoa