Đáng chú ý, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 3, có 3 nhóm hàng đạt trị giá kim ngạch một tỷ USD trở lên là điện thoại và linh kiện; dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Xếp số một là điện thoại và linh kiện đạt 1,304 tỷ USD (lũy kế từ đầu năm đến 15-3 là 5,987 tỷ USD). 

Như vậy, bình quân mỗi ngày (tính cả ngày nghỉ, ngày lễ), nhóm hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu thu về 133 triệu USD (5,987 tỷ USD/45 ngày). Cán cân thương mại cả nước trong nửa đầu tháng 3 tiếp tục thâm hụt gần 1 tỷ USD, trong đó cả nước xuất khẩu hàng hóa đạt  7,811 tỷ USD, nhập khẩu đạt 8,793 tỷ USD.

Phan Đức