Trong đó, điện thoại và linh kiện đạt 24,32 tỷ USD; dệt may 17,95 tỷ USD; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 11,99 tỷ USD; giày dép  9,13 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 6,22 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ 5,19 tỷ USD; hàng thủy sản 5,07 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng 4,56 tỷ USD; dầu thô 3,11 tỷ USD; máy ảnh, máy quay phim, linh kiện (2,29 tỷ USD).

Phan Đức