Việc thực hiện thông quan tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS đã rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, giảm thiểu giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan. Hiện nay, thời gian tiếp nhận và thông quan đối với hàng luồng xanh chỉ từ 1-3 giây, đối với hàng luồng vàng, thời gian xử lý và kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ làm việc. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hải quan và quản lý hải quan để giảm bớt giấy tờ, giảm thời gian thực hiện thủ tục của cả Hải quan và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý. Đến nay số lượng TTHC được cung cấp DVCTT tối thiểu mức độ 3 được nâng lên 173/183 TTHC (đạt trên 94,5%), trong đó có 164 TTHC được cung cấp DVCTT mức độ 4.

Tính từ 1/1/2018 đến nay, tổng số hồ sơ TTHC được thực hiện trên hệ thống DVCTT xấp xỉ 95 nghìn bộ với trên 13,8 nghìn doanh nghiệp và 179 cá nhân thực hiện DVCTT.

Tính từ 1/1/2018 đến nay, tổng số hồ sơ TTHC được thực hiện trên hệ thống DVCTT xấp xỉ 95 nghìn bộ với trên 13,8 nghìn doanh nghiệp và 179 cá nhân thực hiện DVCTT.

Bên cạnh các hoạt động cải cách hành chính đơn giản hóa thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu trình Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế về hải quan. 

Theo đó, đã tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục công cuộc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, như: Tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan quản lý, giám sát hải quan. 

Theo đó, giao dịch, trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và người khai hải quan được thực hiện thông qua môi trường điện tử góp phần hạn chế các phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu có thể xảy ra trong quá trình giải quyết thủ tục và giảm chi phí cho doanh nghiệp; Thay đổi phương thức khai, nộp hồ sơ hải quan, quy định cụ thể chứng từ thuộc hồ sơ phải nộp, xuất trình, lưu giữ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo tính đồng bộ trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử; Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, quản lý hải quan đối với một số loại hình hàng hóa, địa điểm làm thủ tục để tháo gõ các vướng mắc phát sinh tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hỗ trợ và thúc đẩy dịch vụ giao nhận, logistics; Sửa đổi một số nội dung để tăng cường quản lý, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.

Để thực hiện đúng các quy định pháp luật về hải quan, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của Ngành Hải quan đòi hỏi phải có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp. 

Để thực hiện đúng các quy định pháp luật về hải quan, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của Ngành Hải quan đòi hỏi phải có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã nhận và trả lời 1315 công văn của doanh nghiệp, đối với các phản ánh vướng mắc vượt thẩm quyền Tổng cục đã có 40 văn bản trao đổi, phản ánh với các Bộ, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Tổng cục Hải quan tiếp tục duy trì đường dây nóng (19009299), và giải đáp vướng mắc trên trang thông tin điện tử hải quan (www.customs.gov.vn) để kịp thời nhận biết và xử lý vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, “Tổng cục Hải quan cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp để tiếp tục tham vấn hoàn thiện cơ chế quản lý, phục vụ tốt hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.” Ông Thành nhấn mạnh.

Hải quan thu ngân sách 11 tháng đạt 279.126 tỷ đồng

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu NSNN từ hoạt động XNK từ ngày 1- 26/11/2018 đạt 23.954 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 26/11/2018 đạt 279.126 tỷ đồng bằng 98,6% dự toán, bằng 95,3% chỉ tiêu phấn đấu (293.000 tỷ đồng), tăng 7,87% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại từ 16/10/2018 đến 15/11/2018, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng 1.430 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 208,79 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt hơn 19,89 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 2 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ. 

Lũy kế từ ngày 16/12/2017 đến 15/11/2018, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng 15.539 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan; số thu NSNN đạt 306,93 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã ban hành 62 quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác khởi tố 99 vụ.Lưu Hiệp