Tại Hội nghị, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu những nội dung đổi mới về văn bản pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 5-6-2018, giải đáp trên 50 câu hỏi gửi trước cùng hơn 20 câu hỏi trực tiếp của đại diện DN Nhật Bản về xác định xuất xứ hàng hóa, phân tích để phân loại, các vấn đề liên quan đến nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, hồ sơ hải quan…

Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đinh Ngọc Thắng đánh giá cao tính tự giác trong tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo ông Thắng, thông qua đối thoại, Hải quan đã kịp thời nắm bắt, tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp liên quan đến các chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến các cơ quan quản lý chuyên ngành; chính sách thuế và thủ tục hải quan. Từ đó giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn, tiếp tục giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho DN góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thuận lợi cho đầu tư tại Việt Nam.

Theo ông Kadowaki Keiichi, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay có 995 thành viên, việc triển khai hội nghị giúp các doanh nghiệp Nhật có cơ hội đối thoại trực tiếp với cơ quan hải quan.

Đ.Thắng