Ông Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Top 100 doanh nhân trẻ được tôn vinh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, tạo được hơn 10.000 việc làm cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Ban tổ chức kỳ vọng các doanh nhân được tôn vinh năm nay sẽ góp phần động viên tinh thần lập thân, lập nghiệp, tạo động lực giúp các doanh nghiệp nói chung vượt khó, phát triển trong bối cảnh hiện nay.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã chúc mừng và biểu dương các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Đảng và Nhà nước đã nhận thức đúng vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế nên đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

L.Hiệp