Theo đó, đầu năm 2020, để hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành rà soát để ban hành theo thẩm quyền (hoặc trình Chính phủ ban hành) các quy định miễn, giảm phí, lệ phí. 

Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành 21 thông tư điều chỉnh mức thu (giảm) phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng... 

Tổng số phí, lệ phí ước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khoảng 1.000 tỷ đồng. Các thông tư này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. 

Tuy nhiên hiện nay, do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế khó khăn nên Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục giảm phí, lệ phí thêm 6 tháng.

H.A