Theo Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn, trong 15 năm qua, tổng nguồn vốn của NHCSXH thành phố đã đạt gần 2.700 tỷ, tăng hơn 17 lần; tổng dư nợ đạt hơn 2.418 tỷ đồng với 127.697 khách hàng, tăng 15 lần so với thời điểm thành lập.

Hiện, NHCSXH Chi nhánh Hải Phòng đã thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Tín dụng chính sách đã giải ngân cho hơn 640 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách; góp phần giúp cho hơn 36 nghìn hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho trên 25 nghìn lao động; giúp cho hơn 86 nghìn học sinh, sinh viên (HSSV) có vốn để trang trải chi phí học tập; gần 360 nghìn hộ dân được xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh; gần 1.500 căn nhà ở cho hộ nghèo…, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 10,26% xuống còn 2,81%. Cùng với nguồn vốn vay là sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng trong hướng dẫn, vận động, tuyên truyền, giới thiệu, giúp đỡ... và nhiều mô hình tiêu biểu trong sử dụng vốn vay thoát nghèo, vươn lên khá và giầu được nhân rộng...

Một mô hình chăn nuôi, thoát nghèo từ vốn vay của NHCSXH tại huyện Thuỷ Nguyên

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban Ban đại diện NHCSXH Chi nhánh Hải Phòng cho biết, hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần hạn chế tình trạng học sinh sinh viên phải bỏ học do gia đình gặp khó khăn về tài chính. Nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh, nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn…, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục các làng nghề truyền thống, bộ mặt nông thôn ngày càng được cải thiện…, tạo sự phấn khởi, đồng tình trong nhân dân, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để vươn lên trong cuộc sống, góp phần quan trọng đưa chương trình xây dựng nông thôn mới của Hải Phòng về đích trong năm 2020…

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc trong hoạt động của NHCSXH; Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam khen thưởng 85 tập thể và cá nhân.

Văn Thịnh