Trước nhiều thông tin lùm xùm xung quanh việc chấm dứt hoạt động của công ty bán hàng đa cấp lớn nhất Việt Nam hiện nay – Thiên Ngọc Minh Uy, ngày 17-5, Bộ Công Thương ban hành quyết định thành lập Tổ Công tác theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của công ty này.

Tổ Công tác do ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh làm Tổ trưởng, cùng với sự tham gia của các thành viên thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an và Cục Quản lý cạnh tranh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thanh lý hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy; tổ chức theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy sau khi chấm dứt hoạt động, kịp thời phát hiện và kiến nghị phương án xử lý các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, chuyển hệ thống người tham gia sang công ty khác. 

V.H.