Theo đó, Bộ này khẳng định lại việc đã nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy và công ty này đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26-4-2017. Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định; Xây dựng phương án tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty.

Về việc Thiên Ngọc Minh Uy nay trở thành Nhã Khắc Lâm, Bộ Công Thương xác nhận: Ngày 27-3-2017, Cục Quản lý cạnh tranh có nhận được hồ sơ về việc Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0313233676 (đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27-4-2015 tại TP Hồ Chí Minh; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 30-11-2015) được tiếp tục hoạt động từ ngày 4-4-2017 sau khi xin tạm dừng hoạt động từ ngày 17-7-2016. 

Công ty Thiên Ngọc Minh Uy

Trong thời gian ngừng hoạt động, Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, trong đó thay đổi tên công ty thành Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm và chuyển chủ sở hữu công ty từ bà Bồ Thị Cẩm Nhung sang ông Huỳnh Vĩnh Lợi.

 Sau khi sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty Nhã Khắc Lâm đã nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để thay đổi tên công ty và chủ sở hữu. Bộ Công Thương cho biết cơ quan chức năng của bộ này đã xác nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Nhã Khắc Lâm, nhưng “đến nay, do chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục cho việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, nên Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp”.

Vũ Hân