Cuộc thi giữa các startup du lịch do MIST chủ trì sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào đầu năm 2017 tại Đà Nẵng. Thành viên Ban tổ chức của MIST bao gồm Văn phòng điều phối du lịch vùng Mekong (MTCO) và Quỹ Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI). Chương trình MIST sẽ làm việc cùng với các đối tác bản địa trong ngành du lịch nhằm xác định những thách thức và khó khăn chính mà ngành đang và sẽ vấp phải.

Sau đó, chương trình sẽ tham khảo các giải pháp từ những nhà sáng tạo có kinh nghiệm trên toàn cầu, tạo kết nối, khuyến khích trao đổi giữa những nhà cung cấp trên toàn cầu với các doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương, đồng thời tổ chức các cuộc thi giữa các nhóm khởi nghiệp.

Những nhóm khởi nghiệp tốt nhất từ bốn quốc gia trong khu vực sẽ được mời tham dự hội trại và tham gia Ngày hướng dẫn tại Diễn đàn Du lịch vùng Mekong năm 2017 tại Luong Phabang, Lào.

Những nhóm khởi nghiệp (startups) Việt Nam tốt nhất cũng sẽ được mời tham dự Ngày hướng dẫn tại Hội nghị đầu tư APEC, được tổ chức vào tháng 11-2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

H.Chi